راهنمای ویراستاری آثار مکتوب

در بخش «سیر مطالعاتی ویرایش» تارنمای ویراستاران می‌توان منابع کافی برای ویراستاری را دید. در تشخیص خطاهای متون، اینکه آن منابع را خوانده باشیم در کنار تمرین کارساز می‌شود. برای ویراسته‌کردن باید مجموعه واژگانی خود را شکوهمند کنیم و بلد باشیم از ساختارهای دستوری زبان فارسی به‌درستی استفاده کنیم. ویراستار خوب خواننده و نویسندۀ خوبی است

از طرف دیگر، هر روز اشکالات نگارشی تازه‌ای کتاب‌ها را پر می‌کند. برای تشخیص آن‌ها باید کتاب‌های قبلی ویراستاری را به مدد ملکۀ تشخیص درست از غلط آورد

این هم هست که کتاب‌های نگارش و ویرایش چنان که باید فصیح و درست و روشن و مرتب نوشته نشده‌ است. نویسندگان این کتاب‌ها با هم اختلاف‌نظر دارند و مطمئناً بعضی‌ حرف‌های بعضی‌هایشان اشتباه است. برخی از آن‌ها چنان که باید فصیح نیستند و نباید همۀ جمله‌هایشان را تقلید کرد. ایجازهای مخل هم دارند و این باعث می‌شود گاهی منظورشان اشتباه فهمیده شود، علاوه بر این معمولاً نمی‌گویند بر چه اساسی حکمشان را صادر کرده‌اند، چون گنجایش کتاب محدود است

جملاتی که در آن‌ها دو طرف همۀ متمم‌ها یا بعد از همۀ گروه‌های جمله ویرگول گذاشته‌اند، همه جا نقطه‌ویرگول به جای ویرگول آمده یا «توسط» را به «به‌وسیلۀ» یا «از سوی» اصلاح کرده‌اند نشانه‌های خوبی نیستند

پس آنچه نیاز است: خوانش کتاب‌های ویراستاری و نوشته‌های معیار همراه آگاهی از ساختارهای نحوی و معانی گوناگون در زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی