شعر

مجموعهٔ سوم

از همه نیکوست تمنا برید * با تو و آن ناز جهانی خرید بگذار که عشق دل به بازی بکشد * تا قصه ما به

Read More »

مجموعهٔ دوم

وقتی دلم از بود و نبودت نگران بود * آغوش تو آرام‌ترین جای جهان بود عاشق تو تا شدم * در نهان پیدا شدم به

Read More »

مجموعهٔ نخست

موهای مهربانت آهنگ های‌وهویم وابیاموخت دل و جانم عشق جنون جان است گویند مهربان خوابیده است و حرف دارد خوابکی

Read More »