ترجمهٔ فارسی (2/10)

'VERY SAD TO SEE': Melania Trump reflects on the state of our country in an exclusive interview tomorrow on Fox & Friends Weekend.
To see 
معنای مصدری دارد: [این وضع را] دیدن [غم‌انگیز است]

Reflects on: to give people a particular opinion of someone or something
نمایاندن نظر خود درباره چیزی

ترجمه: «"تاثربار است!" مالنیا ترامپ نگاهش به وضع آمریکا را در گفت‌وگوی اختصاصی با برنامه فاکس اند فرندز بازگو می‌کند» چون این خبر برای فارسی‌زبانان ترجمه می‌شود، نمی‌توانیم اسم کشور آمریکا را اضافه نکنیم؛ مسئولیت فراتر از انتقال واژه‌هاست. بهتر است نقل‌قول‌ها را داخل گیومه -و نه کوتیشن مارک- بیاوریم. (اینجا به‌علت وجود یک گیومه دیگر، مجبوراً از "" استفاده کردیم) 
برای بررسی املای واژگان فارسی از وبسایت ویراستاران استفاده می‌کنیم. دستورخط معیار نیز از تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی قابل دریافت است. فرهنگ املایی موجود در تارنمای فرهنگستان در وبسایت ویراستاران قابل جستجو است
بخشی از نقش‌های جمله برای کوتاه‌‌کردن تیتر اخبار در زبان انگلیسی حذف می‌شود که در نظر اول با منطق دستورزبان نمی‌خواند

تیتر از نگاهِ داشتن یا نداشتن فعل دو نوع است: تیتر عبارت‌گونه و تیتر جمله‌گونه (مطابق تصویر)
شناخت تیتر در اخبار وقتی اهمیت دارد که لید را بررسی می‌کنیم. لید خبر در شکل ذیل نمودار شده است
پاراگراف نخست سبک هرم وارونه لید خبر نام دارد. خواننده پیش از بازکردن خبر، در صفحۀ اصلی خبرگزاری‌ها تیتر، لید و تصویر خبر را می‌بیند؛ 
لید باید موضوعیت خبر را به‌طور مختصر، واضح و دقیق بیان کند 
لید را می‌توان بسط تیتر نامید اما الزاماً محتوای لید از تیتر تبعیت نمی‌کند. همین موضوع کافی است تا بدانیم لید جایگاهی برابر با اصل خبر دارد و باید کل گزارش خبری را نمایندگی کند. تیتر این مسئولیت را ندارد و بهتر است نگاه جذب مخاطب به آن داشت
این سبک از خبرنوسی که شامل لید است هرم وارونه نام دارد. وارونه به این علت که محتوای مهم‌تر بالاتر از بقیه پیام‌ها تحریر می‌شود و ترتیب زمانی وقوع رویدادها دیگر مهم نیست. نکاتی درخصوص لید مطرح است که می‌توان به یک مورد اشاره کرد: اگر شخصیت مورد بحث خبر معروف نباشد، در لید عنوان وی را می‌آورند و در پاراگراف دوم نام کامل با بدل را می‌نویسند